Milfos Milking Machine|Animal Feeds|Animal Identification

Lazuli Sdn Bhd runs the largest integrated operation in Malaysia by providing Milfos Milking Machine, Animal Feeds and Animal Identificaton. Dr. Rosli Mai Lam is also a Member of the Advisory Council to Minister of Agriculture, Malaysia and Member of State Advisory Panel to Exco Pertanian, Johore. Lazuli Sdn Bhd is the world’s leading manufacturer of livestock Animal Feeds, Animal Identification and Milfos Milking Machine equipment. Lazuli Sdn Bhd capabilities have enabled to introduce significant technologies to help livestock producers and farmers improve efficiency and productivity. The Animal Identification provided identification on Animal and Animal Feeds manufactured in high nutritions quality.The process of Animal Identification requires good set of resources.
Milfos Milking Machine,Animal Feeds, Animal Identification
 
 


             Pengusaha Industri Ruminan MAHA 2006 Taman Ekspo Pertanian Malaysia (MAEPS) 21-27 Nov 2006
             
             Ruminant Industry Entrepreneur of the Year Malaysia Agriculture Horticulture & Agrotourism 2006

  Milfos Milking Machine,Animal Feeds, Animal Identification
Click here to enlarge
 

 
               Milfos Milking Machine,Animal Feeds, Animal Identification
               Click here to enlarge


    Sijil Perlantikan sebagai Ahli Majlis Inovasi Teknologi Mardi 2005 - 2007
    
    Elected council member, Malaysian Agriculture and Research Development Institute (MARDI)
    Technology Innovation Council, 2005 - 2007

 

 


             Sijil Keahlian - Dr. Rosli Mai Lam dilantik sebagai Ahli Majlis Perundingan Industri Ruminan 2001 - 2003

             Elected council member, Ruminant Industry Consultative Council, 2001 - 2003

  
Click here to enlarge
 

 
               
               Click here to enlarge


    Anugerah Khas Industri Ternakan Jabatan Perkhidmatan Haiwan, Kementerian Pertanian Malaysia, Hari
    Kualiti 1997     

    Livestock Industry's Special Award Veterinary Department, Ministry of Agriculture, Quality Day 1997

 

 


             Award For Livestock Development


             Livestock Development Award Livestock Development Association Malaysia, Kuching, Sarawak, 1996

  
Click here to enlarge
 

 
 
 
 
               
               Click here to enlarge


    Certified Training Center in the ruminant field under the System Latihan Dual Nasional of Kementerian
    Sumber Manusia

    
    National Dual Training System under the Ministry of Human Resources, 2011 - 2014

 

 

                                                            

            VietStock 2008 Certificate of Participation, Hanoi, Vietnam

 

  
Click here to enlarge
 

 
               
               Click here to enlarge    Industri Asas Tani 2006 Certificate of Participation, Putra World Trade Centre


    

 

 

             Sijil Penghargaan dari Kementerian Pendidikan Malaysia membentangkan kertas kerja seminar ditulis
             oleh Dr. Rosli Mai Lam bertajuk "Kebangsaan Pentaksiran Kompentasi Persijilan Modular: Hala Tuju
             Pelajar Lepasan MPV", Hotel dan Pusat Konvensyen Berjaya Times Square 2005

             Certificate of Appreciation from Ministry of Education, in appreciation of white paper write-up by
             Dr. Rosli entitled "National Assessment of the Competency of Modular Certification: the Pursuit by
             MPV Graduates". Veterinary Department, Ministry of Agriculture, Quality Day 2005.

  
Click here to enlarge
 

 
               
               Click here to enlarge    Pembarisan Hari Kebangsaan ke 43 Peringkat Negeri Pulau Pinang dan Hari Q Jabatan bagi tahun 2000


    

 

                                                                      Pameran Statik - Hari Peladang, Penternak dan Nelayan - 16 - 25 Ogos 1990


            

  
Click here to enlarge
 
 

Milfos Milking Machine|Animal Feeds|Animal Identification